Kovy odjinud

by War For War

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    140 CZK

   

 • Full Digital Discography

  Get all 5 War For War releases available on Bandcamp and save 25%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of Illud Tempus, Black Metal War, War is the only way, Věž smrti, and Kovy odjinud. , and , .

    525 CZK (25% OFF)

   

1.
2.
06:38
3.
4.
07:08
5.
6.
7.
08:37
8.

credits

released December 18, 2007

tags

license

all rights reserved

about

War For War Czech Republic

contact / help

Contact War For War

Streaming and
Download help

Track Name: Stokrát vrhnu stín
V suti z hlíny, mokré a černé
Rozseklý kámen jiným hrotem
Aby vzpoměl, kolik let byl vzduchem zkrvácen

Vystřel ho k obloze, pane
Roztrhej ji skalami
Tisíc drápů tvrdých jako rula

Mráz a zlo a ze slunce peklo
Láme i mé snění, je trpno
Stokrát se otočím a stokrát vrhnu stín

Nořím se do zmrzlého kamení
Rozřezán a zahojen
Černý stesk mě smíchem děsným
Pohltí ve světech třech

Ať padne mrak na moji tvář
Střelím do něj pohledem
Propadá se ruka v zář
Spolykanou nádechem

Nestrpím Krista v těle
Jak dlouho ještě...

Viděl jsem ho padnout
A bylo jich mnoho
Krev dávno zachlá znovu poteče
V dlaních ji mám, i v očích
Ať padají skály
Ať padají svatí

Mluví ke mě zlo, dobře tak vám
Mým strojem je tank a hlasem Satan
Pancéřový mor

Třesk a tanky
Padají jen sochy
Track Name: Mezi světy
Země se trhá v jádru žhavém a rudém
Snili jsme o železe a krvi
Spánek mě živí v cestách lesem
Noci střídá pohled ven

Světla se jen vlní mezi horami a doly
Zlámaných skal a skel a podlomených mostů
Na nich krev z krku, z duše i z ruky
Zírám do jader porušené hmoty

Povstávám se svým infra zářením
Ukazatel pozdních časů
Kmitočty duše nízké bohu
Viděl by černé skvrny, ne mě

Krutě se bořím ve zlámaných sklech
Možná otevřu oči
Bych spatřil i ultra stín
Ale nenechal se zničit

Střílet mezi světy ostrá spektra dálných hvězd
Střílet mezi střely silou vůle slova jara

Je třeba se vzepřít tlakům
Přetlakům v lidských nádržích
Každý sen má trpět jednou
Než vykročíme i za dne

Rezonance na všech stranách
Ve spodních štolách
Vždy budou padat skály, lidé i svatí

Plavím se hlubinným tokem
Vím, kolik je hodin
Nebo to jen cítím
Vesmíru nitra se mohu ptát

Na zdech starých hal tesám písmo svaté
Svaté jako cihla rozbitá pěstí
Na obou stranách je viditelné světlo
Nyní mu věřím, a nejsem sám
Track Name: Srážka s věkem
Zaslechl jsem tupý úder
Dveře střechy, vzduch pod zemí
Vyvrhuji plodů jader
O vodních proudech zdá se mi

Oblast nekonečných mračen
A lidé kráčí vpřed
Poprask z přesycené země
A proudy valí se do měst
Okna na půdě neprostupná
Pavouci hrají sklem
Poplach industriální výhně
Instrumentální sněm

Dnes je ten den pro dalekou cestu,
nejčernější noc vládne světu
První srážky, srážka s věkem
Prší slova, prší kámen

Nad mraky další střechy
Pod krovy řvou hodiny
Hlasitě chrlí slova
Trhá se obloha
Nad mraky další mračna
Z nich prší vroucí voda
Lesknou se louže v bouři
Lidé obrací chyby

V objetí železa
V novém zápase
Centrální strojovna
Elektro expanze
Noc před velkým dnem
Rukou spojení
Pevnost i krása kovu
kolosy pracují
Track Name: Scientia
Chladných želez chopil se vzduch
Zvony ostrých tvarů do země píší hudbu
Podzim tahá za lana
Stroje za duši
Měsíční krajina - prach, kámen

Stojím na střeše staré oprýskané budovy
Pode mnou spící město
Bloudím zrakem o obloze
Pozoruji Aldebaran

Mám otevřené dveře do mdlých obrysů
Nebudu váhat vkročit
Jsem si jist

Jako by se mračili ti páni uvnitř
Mají v očích led
Ale vědí víc

Páni povstávají
Mlčky hledí skrz modrá oblaka
Jejich vážné tváře, to není led
To je věda!

Svět za dveřmi je skutečný
Skvostně temný
Někdy i zle vyhlíží
Ale vždy je pravdivý
Slepec však tmavá skla neodloží
Směšní jsou slepci bez brýlí

Až na cizí planety sahají jejich sny
Nejvyšším zákonem je fyzika
Pevně vydlážděná věda

Těžce narazí, kdo ji chce narušit
Jen jednu definici má energie
Také další termíny...
Track Name: Sen o Master's Hammer
Ozdobami pokrývám zlotřilé počiny
Aby v pazourech třpytily se mých
Popálený žehem a na bedrech stíny
V boží kazetleně velice zlý smích

Jen jeden den a otevře se cesta
Pak padne kmen do šachty, potrhá mi plášť
Na kolena klesám, následuji pána
Pronikám do země kde lidé cítí zášť

Vidím se pod Stříbrem v dolech
Těch průchodů zrak nezbavím

Varovné dunení vlastních stesků
Zděsí i nositele látek hořlavých

My jsme pod klenbou hory
Chybný krok a smrt nás setne
Ozbrojena kosou, leskem
Na stěnách plane

Jako by smál se tu František Štorm
Když plameny vyšlehly dómem
Mnohem výš než známe nejvyšší strom
Sic v černém podzemí, hyneme horkem

Nemá obdoby nikde tahle svatá evokace
Když hledím dole na ta místa pod Stříbrem
Tam slyším Master's Hammer - Ritual
Podsvětí života, chlad, chrámový sál

Výpary z hory v mžiku jediném
Ani samo zlo neví co dosti zlé
Jílem se pokrýt v díle hlubinném
Proklínat klenby zazděné

Plížím se po zemi a hledám svět
Tady už nepoznám víru v božské nic
Plameny na rukou, na jazyku krev
Sklenku hlíny v krku, myšlenek víc
Track Name: Dlouhá žíla
Za noci napjaté Vranov u Stříbra
Prastaré doly pod Ronšperkem
Břemena táhne Pan Rabě Naj
Oheň zaplane pro Therion

Rozbalit výstroj u vyústění
Odvodňovacího patra ze štol
Na Dlouhé žíle čeká nás peklo
Rychle do vody, by nás to smetlo

Stísněná místa staletí stará
Kde všechna ruda je vyzmáhána
Výdřeva chodeb třeba ať praská
Musíme proniknout na Jámu III.

Je to důl Leo děsivé místo
Jáma až na povrch zakrytá deskou
Prší tu jako by bouře snad byla
To nemá odbdoby, ta strašná jáma

Co teprv pod námi, příšerná hloubka
Dvě stovky metrů, tam všude voda
Ohromné prostory nikdo nespatří
Riskovat životy znova a znova

Dlouhá žíla - největší důlní poklad v dějinách Stříbra
Dlouhá žíla - spojená překopem se svatým Prokopem
Dlouhá žíla - štolou otevřená a třemi jámami
Dlouhá žíla - rudné bohatství především galenit

Po břiše v obavách od jámy dál
Pod nízkou výdřevou nad sebou skal
Protiklonný odžilek nahoře
Před námi koleje, temno a strach

Šest litrů benzínu hoří pro nás
Vzduch táhne štolami pekelný hlas
Tisíce metrů vedeme kroky
Neznámo do nitra, kde není jas

Tak dlouhé hodiny šlapeme v jílu
Přes mocná hloubení po mokrém dřevu
Smrt číhá na každých třiceti metrech
Nikdo nás nenajde, zhyneme bídně

Slyšíme v dáli jak padá kamení
Možná jen zdá se nám u konce cesty
Mlhavá posmrtná vize nám září
V prostorech pod vodou víra se ztrácí

Dost že jsme vyvázli se zdravou kůží
Ve Mži se umyli na světle denním
Leštím své zrcadlo vzpomínek z dolů
Dnes se to propadlo v blízkosti vchodu

Dlouhá žíla - největší důlní poklad v dějinách Stříbra
Dlouhá žíla - spojená překopem se svatým Prokopem
Dlouhá žíla - štolou otevřená a třemi jámami
Dlouhá žíla - rudné bohatství především galenit
Sfalerit
A pyrit
Track Name: Kovy odjinud
Cín oderu z havranů
Vyklovu ho z lesku dravých očí
Vymelu z hlav poustevníků
Které k hoře přivolávám
Vábím jejich skutečnými jmény

Stříbro sklidím z větvoví
Nalámu si tenké kmeny blesků
Utnu těžkou starou kosou
Z prosincových tich a polí
Dříve nežli do života vtaje

Zádumčivé rudy černé zimy
O mé kosti zvoní kovy odjinud

Třou se mezi mrazy mědi kožichů
Když Slunce odchází
Snad zemřít někam za svými
A na blednoucí záda
Kočky naskakují
Zoufalé a zkřehlé
Ale na zem dopadá jen
Rtuť všech marně vytažených drápů
Už nikdy nikdo nevymění
V srdci hvězdy
Wolframové vlákno

Železo vytěžím z pěstí
Vyzvednu z vod nelidského mlčení
Vysaju ho z ametystů
Dioxidů stinných slují
Jejichž hroty řežou tupé hady

Hlavobolné olovo
Žárem vyrvu z jemné suti vzpomínek
Ukradnu z těl mrtvých říší
Na nichž rostou mladé věže
Dřív než s nimi v jednu masu splynou

Od rozbřesku do tmy sahá
Šedobílých minut plný molybden
A s každou z nich se navyšuje tvrdost
Náhle
Skryté pece v stínech tlamy otvírají
Dotek tajných ohňů vprostřed strašné výhně cítím
Jsem přetaven a kladivem jsem pasován
Na objevitele a pána nových slitin
Tak jako severní les
Mám teď i já pancéřovou páteř

Všemocné rudy černé zimy
O mé kosti zvoní kovy odjinud